Záručný a pozáručný servis

Záručný servis:

V prípade, že máte záujem o vykonanie servisného zásahu v rámci záruky, prosím kontaktujte naše záručné servisné stredisko na tel. čísle 02/57508303.

V prípade mechanického poškodenia, alebo inej pozáručnej opravy prosím kontaktujte na tel cisle 0948 262 555

Mimozáručný servis:

Naša spoločnosť umožňuje opravu Vašeho zariadenia aj po uplynutí záručnej doby. Váš notebook môže byť opäť funkčný, čím ušetríte peniaze za nový a môžete ďalej používať Váš "starý dobrý" počítač.

Podmienky servisu:

1. Oznámenie požiadavky na servis

Nahlásenie požiadavky na servis je možné hneď niekoľkými spôsobmi:

- emailom na servis@dellpc.sk

- vyplnením servisného formulára2. Prevzatie zariadenia na servis

Umožňujeme hneď niekoľko alternatív, ako notebook odovzdať:

- výjazd technika, ktorý zariadenie u Vás obhliadne a predbežne vyhodnotí úroveň poškodenia. V rámci možností alebo ak je možné počítač na mieste opraviť, toto technik urobí na mieste u klienta. Podmienky najdete TU.

- doručenie kuriérskou sluzbou alebo poštou - dohodneme po nahlásení problému

- osobne na našich zberných miestach

 

3. Diagnostika a návrh opravy

Prvotne sa pokúsime počítač diagnostikovať cez telefón alebo emailom. Ak toto nestačí, počítač obhliadne náš technik či už u Vás alebo v našom servise. Prvotná diagnostika tvrá do 2 hodín, kedy sa snažíme odhaliť problém. Po obhliadke a diagnostike zariadenia kontaktujeme klienta s tým, že navrhujeme plán a cenu opravy.

V prípade, že cena, prípadne plánovaná doba opravy je nerentabilná alebo neschválená zákazníkom, notebook je spätne zaslaný zákazníkovi. Zákazník môže taktiež požiadať našu spoločnosť o likvidáciu elektroodpadu spôsobom šetrným k životnému prostrediu, nakoľko elektroodpad nesmie byť vyhadzovaný do štandardných odpadových nádob.

 

4. Priebeh opravy

Po schválení ceny a plánu opravy zákazníkom objednávame náhradné diely, prípadne využívame skladové zásoby. Naši technici nevykonávajú žiadne výkony do odsúhlasenia opravy zákazníkom.

Ak sa pri oprave vyskytnú ďalšie komplikácie, prípadne sa oprava predraží, obratom o tom informujeme zákazníka s návrhom ďalšieho postupu. Servis v žiadnom prípade nevykonáva žiadne zásahy alebo nespotrebúva žiaden materiál pokiaľ toto nie je schválené zákazníkom.

 

5. Odovzdanie zariadenia

Po vykonaní zásahu a následného odtestovania zariadenia Vás bude zástupca našej spoločnosti informovať. Je na vzájomnej dohode medzi zákazníkom a zástupcom spoločnosti Quantums technologies s.r.o. ako prebehne odovzdanie notebooku. Je možné využiť opäť možnosti spomínané v bode 2.

 

6. Odstúpenie od servisného zásahu.

Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od dohody opraviť zariadenie po diagnostike, zákazník je povinný uhradiť poplatok za diagnostiku plus prípadné dopravné náklady. Táto povinnosť zaniká v prípade, že sa rozhodne pre opravu, respektívne pre nový počítač a starý ostáva v spoločnosti na likvidáciu.

Ak zákazník odstupi od objednávky servisného zásahu po schválení začatia opravy (či už pri ďalších komplikáciách, alebo prehodnotení času a použitých dielov na opravu), servis spoplatní svoj doterajší výkon a spotrebovaný materiál a toto riadne vyúčtuje zákazníkovi.

 

7. Likvidácia nefunkčných a opotrebovaných zariadení

Zákazník môže požiadať náš servis o likvidáciu nefunčných zariadení a ich súčastí. Vymenené nefunčné súčiastky sú zlikvidované ekologicky a šetrne k životnému prostrediu. Spoločnosť tak vykoná na základe dohody so zákazníkom. Ak si bude charakter odpadu vyžadovať ekologickú likvidáciu, spoločnosť zodpovedá za šetrné naloženie s týmto odpadom s ohľadom na životné prostredie.

Likvidácia nefukčných a opotrebovaných zariadení nie je náväzná na servisný zásah a nie je ju možné viazať k inej službe poskytovanej servisným či obchodným oddelením.