O nás

Quantums Technologies, s.r.o.
Karpatské nám. 10/A
Bratislava
831 02

IČO : 45978301

DIČ : 2023183382
IČ DPH: SK2023183382

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 70177/B
a je držiteľom certifikátu Dell Registered Partner s právom predávať a opravovať systémy Dell

Banka: CSOB
Pobočka: Bratislava
Číslo účtu: 4012851177 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK20 7500 0000 0040 1285 1177